Deurgrepen PBA

Deurgrepen pba


pba deurgrepen

Als u een deur geopend hebt, als u zich voor een prachtige stadsleegte hebt bevonden, of als het u reeds overkomen is ruimtes te doorkruisen die vrij zijn van alle vervelende belemmeringen van architectonische barrières, dan zit u op onze golflengte. Wij zijn het merk van het roestvast staal AISI 316L, het hardste, meest bestendige en meest elastische van alle staalsoorten en van de thermoplastische polyamide 6, de nobelste van alle harssoorten. Wij ontwikkelen onze thema’s: grepen voor deuren en vensters, voordeurgrepen en grepen met ingebouwde cilinders, de balustrades, de ischiatische zitbanken en steunen voor het “leven zonder barrières”, volgens de overtuiging dat de voorwerpen een omgeving verhalen, het temperament, de illusies en de mogelijkheden ervan verklaren. De vormen “geven informatie” en hebben logische gevolgen, wijzigen de wereld en stellen prioriteiten. Prioriteit is voor ons dat – nu – de schoonheid slechts waarlijk is wanneer ze voor iedereen toegankelijk is.

PROGRAMMA K-LOCK

PROGRAMMA 200Q

PROGRAMMA YOD

Français:

S’il vous est arrivé d’ouvrir une porte pour vous pencher sur un vide urbain spectaculaire, ou si vous eu l’occasion de parcourir des habitats libérés des obstacles irritants que représentent les barrières architecturales, alors vous avez pu saisir l’une de nos idées. Nous sommes la marque de l’acier inox AISI 316L le plus dur, le plus résistant et le plus élastique parmi les aciers, et de la résine thermoplastique polyamide 6, la plus noble. Nous développons nos différents thématiques: les poignées de portes et de fenêtres, les poignées de tirage et les poignées de tirage avec serrure, les garde-corps, les appuis ischiatiques et les supports afin de “vivre sans barrières”, parce que nous sommes convaincus que les objets caractérisent un habitat en affirmant son tempérament, ses illusions et ses possibilités. Les formes “informent”, elles ont des effets logiques, elles modifient le monde et déclarent des priorités. Pour nous, la priorité c’est que – maintenant – la beauté n’est authentique que si on la rend accessible à tous.